Vocht uit de tepels

Angstige vrouwVocht uit de tepels is, behalve tijdens zwangerschap en borstvoeding, een alarmsignaal. Het is een verschijnsel dat niet normaal is, het wijst niet altijd op een kwaadaardige aandoening maar een bezoek aan een specialist is aan te raden.

Op basis van het uitzicht kan een specialist tot een diagnose komen en bij onzekerheid zal hij bepalen welke vervolgonderzoeken nodig zijn. De dikte en de kleur van het vocht, komt het vocht uit één tepel of beide? Deze gegevens kunnen al een indicatie geven. Vocht dat uit beide tepels komt is meestal goedaardig, indien het slechts uit één tepel komt dan moet dit met argwaan bekenen worden.

Geelgrijs tepelvocht

Vocht dat uit beide tepels komt en een geelgrijze kleur heeft, gedurende een lange periode en tegelijkertijd met gespannen pijnlijke borsten, kan duiden op fibrocystische mastopathie. Hierbij voelt de borst tijdens onderzoek vaak korrelig aan. Een echogram of een mammografie van de borst is over het algemeen voldoende om deze aandoening te herkennen. Meestal verdwijnt deze kwaal spontaan aan het begin van de menopauze, een behandeling is niet noodzakelijk. Een andere oorzaak van tepelvocht kan een hoog gehalte van het hormoon prolactine zijn. Dit is een symptoom dat kan worden veroorzaakt door een afwijking aan de hypofyse, die ook voor veranderingen in de cyclus van de menstruatie kan zorgen. Wanneer het prolactinegehalte in het bloed is waargenomen weet men of dit inderdaad het geval is. Men kan dit met een therapie weer naar de normale waarden terugbrengen.

Groengeel tepelvocht

Waarschijnlijk schrik je als er plots groen of geel vocht uit uw tepels komt. Dit vocht wordt veroorzaakt door een verandering in de borstklieren. Een behandeling volgt meestal alleen als het vocht uit slechts één tepel komt. Als uw borst pijn doet, rood kleurt en u koorts heeft dan moet dit behandelt worden als een borstontsteking of een melkgangontsteking. In het eerste geval zit de infectie in de borstklieren, bij de tweede alleen in de melkgang. 

Veel ontstekingen worden veroorzaakt door bacteriën die op de huid leven en via een schaafwondje in de huid binnendringen en in het bloed of lymfevocht terechtkomen. Meestal komt dit voor tijdens de borstvoeding wanneer de baby door het zuigen kleine wondjes veroorzaakt. Als het een lichte ontsteking is dan zal dit vanzelf overgaan en is een behandeling niet nodig. Als het een ernstige ontsteking is dan moet u wel naar de dokter en medicatie innemen. Dit kan een antibiotikakuur zijn of antibioticazalf die moet worden aangebracht.

Roodbruin tepelvocht

Dit soort vocht komt meestal maar uit één tepel en is het meest alarmerend. Het kan serum zijn dat vermengd is met bloed of het kan puur bloed zijn (bij helderrood vocht). Hier wordt gesproken van een afwijking die over het algemeen na de leeftijd van 30 voorkomt en die meestal duid op een papilloom in de melkgang of op een goedaardige woekering van epitheelcellen, dit is een buitensporige groei van de cellen die de wanden van de melkgangen bekleden. Het kan ook een hevige ontsteking zijn. In 10% van de gevallen betekent dit type uitscheidingen de aanwezigheid van een kwaadaardige tumor in de borst. Ga daarom zeker naar de dokter! Via een echografie, mammografie of een biopsie zal men kunnen vaststellen wat er aan de hand is.

Er zijn behandelingen waarbij het mogelijk is het papilloom te verwijderen door een klein sneetje in de tepelhof. Als het een goedaardige woekering is van epitheelcellen dan is een behandeling niet altijd nodig, je moet wel geregeld uw borsten laten controleren.