Operatieve ingrepen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk om een tumor in de borst te bestrijden. De keuze voor een bepaalde behandeling hangt af van de eigenschappen van de tumor, hoe groot de tumor is, de uitslag van de laboratoriumtesten en of er kankercellen in de lymfeklieren zijn. Om vast te stellen of er uitzaaingen zijn worden er röntgenfoto's gemaakt van de borstkas, de ruggenwervels, het bekken, de schedel, de botten en de lever. Borstkanker heeft de neiging om zich in deze gebieden te verspreiden. Het is goed dat vrouwen voldoende geïnformeerd worden over borstkanker zodat zij een actieve rol kunnen spelen bij de beslissing over de behandeling en zich bewust zijn van de therapieën die zij moeten ondergaan.

Verschillende soorten ingrepen

Vrouwen zijn bang van borstkanker, niet enkel omdat het een ernstige ziekte is maar ook omdat een chirurgische ingreep vaak betekent dat een gedeelte of de hele borst moet verwijderd worden. Misschien is het een kleine troost om te bedenken dat meestal al op korte termijn een prothese kan worden ingebracht, ook na een volledige amputatie. Plastische chirurgie is tegenwoordig zeer geavanceerd. Men kan een borst reconstrueren die bijna niet te onderscheiden is van een echte borst. Om de tepel na te maken zijn er verschillende technieken, er wordt bijvoorbeeld een stukje huid van de tepel van de gezonde borst gebruikt. Dankzij de vooruitgang van de oncologische chirurgie en het steeds sneller vaststellen van een vroege diagnose komt het minder en minder voor dat de hele borst geamputeerd moet worden. In bijna 50% van de borstkankers is het afdoende om alleen de tumor weg te halen.

  • Tumorectomie: alleen de tumor en een klein deel van het omliggende weefsel worden verwijderd.
  • Quadrantectomie: is een wat grotere tumorectomie waarbij ongeveer een kwart van de borst verwijderd wordt.
  • Radicale mammectomie of mastectomie: de ganse borst dient geamputeerd te worden. In gevallen waarbij in de (schildwacht)lymfeklier tumorcellen zijn gevonden, wordt niet alleen bij een radicale mammectomie de volledige borst geamputeerd, maar ook de lymfeklieren in de oksel en de kleine en grote borstspier.
  • Lymfadenectomie: bij deze chirurgische ingreep worden de lymfeklieren verwijderd uit de oksel. De informatie die deze operatie oplevert, is zowel therapeutisch als diagnostisch van belang.

Bijwerkingen na een ingreep

Misschien moeilijk te geloven, maar de reacties van het lichaam op de ingrepen duren over het algemeen niet zo lang. Ze hebben meestal te maken met de wond van de amputatie, maar natuurlijk ook met de lymfeklieren die verwijderd zijn. Meestal hebben vrouwen last van zwellingen en pijn wanneer zij de arm belasten waarin de lymfeklieren verwijderd zijn. Het is wel belangrijk om deze arm te blijven gebruiken, men kan daarvoor oefeningen doen en fysiotherapie. Depressieve gevoelens komen vaak voor bij vrouwen die een ingrijpende operatie hebben ondergaan zoals een volledige amputatie. Maar wanneer de patiënte met liefde en begrip opgevangen wordt verdwijnen deze negatieve gevoelens meestal. Soms wordt wel de hulp van een psycholoog ingeroepen.