De verschillende diagnostische onderzoeken

Een goed schema om borstkanker tijdig op te sporen:

  • leeftijd: 25 tot 40 jaar - medisch onderzoek + eventueel elk jaar een echografie
  • leeftijd: vanaf 40 jaar - eerste mammografie
  • leeftijd: 40 tot 50 jaar - medisch onderzoek + tweejaarlijks een mammografie
  • leeftijd: meer dan 50 jaar - medisch onderzoek + mammografie + eventueel elk jaar en echografie

Ziekten met tumoren, zoals borstkanker, tijdig ontdekken vergroot de kans op genezing enorm. Dat is ook de verklaring waarom er zo veel onderzoek gedaan wordt naar het vroeg opsporen van borstkanker. Wanneer de tumor kleiner is dan een centimeter is de kans op genezing 90%. Deze kleine tumoren (5% van het totaal van de borsttumoren) zijn meestal nog beperkt tot de borst en hebben de okselklieren nog niet bereikt, dit maakt de behandeling eenvoudiger.

Mammografie

Een mammografie is een radiologisch onderzoek van de borst dat uitgevoerd wordt met een geavanceerd apparaat waarbij een kleine hoeveelheid aan straling wordt gebruikt. In de leeftijdsgroep waar het risico op borstkanker groot is (vanaf 45 jaar), is de mammografie het belangrijkste instrument om kwaadaardige aandoeningen mee op te sporen. Met de mammografie is men in staat kanker te ontdekken terwijl de tumor slechts 2 tot 3 millimeter groot is. Zo kan men een diagnose stellen die in bijna alle gevallen heel nauwkeurig is. Door dit onderzoek is het mogelijk om kanker te ontdekken voor het de omringende weefsels heeft bereikt en er nog geen sprake is van uitzaaiingen.

Echografie

Echografie van de borstenMet een echografie kan men ook naar de gezondheid van een foetus kijken en het geslacht bepalen. Deze nauwkeurigheid van de echografie doet ook dienst om een tumor in de borst vroegtijdig op te sporen. Het is het meest effectieve onderzoek bij jonge vrouwen, hun borsten bestaan nog uit dicht weefsel waardoor de röntgestralen van de mammografie er moeilijk doorheen komen. Met een echografie worden afwijkingen in de borsten in kaart gebracht en kan in het bijzonder worden vastgesteld of een knobbel gevuld is met vloeistof of alleen uit weefsel bestaat. Het is een onschadelijke methode waardoor waardoor dit voor elke vrouw geschikt is. De echografie kan informatie geven over de aard van de afwijking maar een heel kleine afwijking kan met dit instrument niet altijd ontdekt worden.

Echo-doppler

Een cho-doppler is een onderzoek dat de resultaten van een echografie verfijnt en zo bijdraagt aan de diagnose. De kleur van de bloedvaten wordt geregistreert door een echo-doppler en koppelt deze gegevens aan die van de echografie. Een tumor heeft extra bloed nodig en als er in het onderzocht gedeelte een tumor is dan vormt de aanwezigheid van bloedvaten een aanvullend bewijs, een echo-doppler maakt dit goed zichtbaar. Het is een heel duur onderzoek, wellicht is dat de reden waarom het niet altijd gebruikt wordt.

Thermografie

Bij een thermografisch onderzoek wordt met een speciaal filmpje een 'foto' van de huid gemaakt waarop men de temperatuur van het huidoppervlak kan zien. Door toename van bloedvaten hebben borsttumoren een hogere temperatuur en thermografie kan deze temperatuur van het weefsel waarnemen.

MRI

Deze methode wordt gebruikt om nieuw gevormde bloedvaten in de tumor op te sporen. Voor dit onderzoek wordt intraveneus contrastvloeistof ingespoten en moet de patiënt neerliggen. De patiënt wordt dan aan een zeer krachtig en luidruchtig magnetisch veld blootgesteld. De computer verwerkt de signalen die zijn verkregen door de interactie van het magnetisch veld met de lichaamsatomen tot beelden van zeer goede kwaliteit.

PET-scan

Kankercellen delen zich sneller dan gezonde cellen, ook de celstofwisseling is versneld. De PET-scan is een nucleair geneeskundig instrument waarbij veranderingen in de stofwisseling van cellen in beeld worden gebracht met een kleine hoeveelheid radioactieve stof en een speciale scanner.

Punctie

Een punctie (of dunne naald biopsie) is een soort biopsie waarbij met een naald cellen worden verwijderd uit de verdachte plek. Door een patholoog worden de verwijderde cellen onderzocht die dan de aard van de cellen zal vaststellen. Het onderzoek is niet pijnlijk en kan zonder verdoving uitgevoerd worden. Met deze punctie kan een echte biopsie vermeden worden en dat is positief want een biopsie is een veel gecompliceerder onderzoek.

Biopsie

Een biopsie is een chirurgische ingreep waarbij een stukje van het verdacht gebied of knobbeltje wordt weggehaald. Daarna onderzoekt de patholoog anatoom dit weefsel onder de microscoop en controleert of er kankercellen aanwezig zijn. Vervolgens kunnen in het laboratorium speciale tests worden uitgevoerd op het weefsel, bijvoorbeeld om te onderzoeken of de tumorcellen gevoelig zijn voor een behandeling met hormonen. Andere laboratoriumtesten kunnen nagaan hoe snel de tumor groeit en kan men voorspellen hoe de tumor op chemotherapie zal reageren.

Schildwachtklierprocedure

Bij een schildwachtklierprocedure wordt onderzocht of er tumorcellen in de schildwachtklier zitten. In de schildwachtklier zullen tumorcellen zich als eerste verspreiden of uitzaaien. Of de tumorcellen in deze klier al dan niet aanwezig zijn zegt dus iets over de kans op uitzaaingen. De schildwachtklierprocedure kan in zowat alle gevallen met succes worden uitgevoerd, de klier kan goed gevonden worden en de uitslag is heel betrouwbaar. De schildwachtklier zit (bij borstkanker) meestal in de oksel, soms ook op een andere plaats zoals het borstbeen.